magyar

Euroterm Épületgépészeti Kft.

9400 Sopron, Faller Jenő u. 14.

       

Adatvédelmi tájékoztató

Az Euroterm Épületgépészeti Kft. tiszteletben tartja az Ön magánéletét.

Az Ön magánéletének a személyes adatok feldolgozása során érvényesülő védelme olyan fontos kérdés, amelyre üzleti folyamatainak során kiemelt figyelmet fordítunk.

Az adatvédelem és az információbiztonság üzletpolitikánk részét képezi.

Személyes adatok gyűjtése és feldolgozása:

Kizárólag az Ön által önkéntesen meghatározott célra (pl: szerződés teljesítése)-megadott személyes adatokat tároljuk .Az Euroterm Épületgépészeti Kft. az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő.

Elérhetőségünk:
Euroterm Épületgépészeti Kft.
9400 Sopron, Faller Jenő utca 14.
E.mail.: info@euroterm.hu

Kezelt adatok köre:

 • kommunikációs adatok (pl.: név, telefonszám, e-mail, lakcím, kapcsolat tartási prezenciák)
 • szerződéses alapadatok (pl.: szerződéses viszonyok, ügyfél megrendelések állapota)
 • szerződéses könyvelési és fizetési adati, tranzakciós adatai
 • tervezési szabályozási adatok
 • képzettségi alapadatok (pl.: tanulmányi előzmények és készségek)
 • rögzített kamera felvételek

Az Euroterm Kft. NEM használja az alábbi marketing eszközöket:

 • piackutatás e-mailben/telefonon/SMS-ben/postai úton
 • hírlevelek
 • Sütik (Cookie)

Adatkezelési célok és azok jogalapja:

 • projektek nyomon követése
 • jogaink védelme és érvényesítése (Jogalap: A jogaink védelmére és érvényesítésére irányuló jogos érdek)
 • szerződéskezelés, pénzügyi elszámolások készítése (Jogalap: Szerződésteljesítés)
 • rögzített kamera felvételek (Jogalap: személy és vagyonvédelem)

Rögzített kép és hangfelvételt készítő kamerahasználat célja és kapcsolódó adatkezelés:

 • a rögzített kamera felvétel készítésről a bejáratnál elhelyezett figyelemfelhívó jelzés (kamera piktogram jel) és ismertetés ad tájékoztatást
 • a helységbe történő belépéssel az ügyfelek hozzájárulnak az adatkezeléshez
 • a rögzített kamera felvétellel kapcsolatos adatkezelésre a személy és vagyonvédelmi vagy magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005 évi CXXXIII: törvény rendelkezési az irányadók

Adattovábbítás más adatkezelők részére:

Személyes adatait csak akkor továbbítjuk más adatkezelőnek,
 • ha, arra egy szerződés teljesítéséhez van szükség
 • ha, nekünk vagy külső félnek jogilag megalapozott érdekeltsége van az adattovábbításban
 • ha, rendelkezik az Ön hozzájárulásával

Ezen kívül akkor fordulhat elő adattovábbítás más adatkezelők felé, ha ez jogi szabályozás vagy végrehajtói adminisztratív vagy jogi előírások miatt kötelező.

Adattovábbítás EEA-n kívüli címzetteknek:

Személyes adatokat az EEA-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban székhellyel rendelkező címzetteknek nem továbbítunk.

Tárolás időtartalma, megőrzési idő:

Alapvetően az adatokat addig tároljuk, ameddig arra az ajánlatokhoz, és az azokhoz szükséges kapcsolódó szolgáltatásokhoz szükség van vagy addig míg jogos érdekünk áll fenn az adatok tárolására (pl.: szerződés teljesítés tárgya alapján még érdekeltek lehetünk a karbantartási tevékenységben)

Minden egyéb esetben töröljük a személyes adatokat, kivéve ha azokat jogi előírások miatt kötelesek vagyunk tárolni (pl.: az adózási és kereskedelmi törvények alapján szerződéseket és számlákat kötelesek vagyunk egy bizonyos ideig megőrizni)

Felhasználási jogok:

A jogaink biztosítása érdekében kérjük, hogy a Kapcsolat részben található elérhetőségi adatokat használja.

 • Információhoz és hozzáféréshez való jog: Önnek joga van megtudni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e vagy sem, és igen, akkor jogosult hozzáférni ezekhez az adatokhoz
 • Javításhoz és törléshez való jog: A törlés joga nem vonatkozik a számlázáshoz vagy könyveléshez szükséges adatokra vagy azokra, amelyeket jogszabály alapján meg kell őriznünk.
 • Adatkezelés korlátozása
 • Adathordozáshoz való jog: Jogában áll az Ön által biztosított adatokat strukturált széles körben használt – olvasható, formátumban megkapni vagy ha ez műszakilag lehetséges, akkor ezeket harmadik félnek átadni.
 • Hozzájárulás visszavonása: Jogában áll azonnal visszavonni azt. A visszavonás előtti adatkezelés jogszerűsége változatlanul fennmarad.

Panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóság felé:

Jogában áll panaszt nyújtania egy felügyeleti hatóság felé. A panaszt a lakóhelye vagy országa szerinti illetékes vagy minket felügyelő szerv irányába nyújthatja be. Ez a következő: Nemzeti Adatvédelmi És Információszabadság Hatóság (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel.: +36-1-394-1400, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu)



Hatályba lépés napja: 2018.04.24.